Onze molen

Industriegebied Duivelseiland & de Krabbepolder
BdBGreenpower, de Windunie en de Drechtse Enegie zien goede kansen voor drie tot vier windturbines in het industriegebied Duivelseiland en de Krabbepolder in Dordrecht. Deze windturbines kunnen groene stroom produceren voor bedrijven of ongeveer 10.000* huishoudens. Een prachtige manier om burgers en bedrijven van groene stroom tegen een stabiele prijs te voorzien. En een grote en noodzakelijke stap op weg naar verduurzaming van Dordrecht.

De Dordtse gemeenteraad heeft in 2013 een motie aangenomen die is overgenomen door de wethouder om participatie door burgers in windenergie mogelijk te maken. Wij willen als initiatiefnemers samen met burgers, lokale bedrijven en gemeente dit project oppakken en de windturbines realiseren! De gemeente Dordrecht moet daarvoor op korte termijn de structuurvisie Wind vaststellen en verder bouwen op de eerste stap die de provincie Zuid-Holland voor deze locatie al heeft gezet.

 

Waarom deze locatie?
Windturbines kunnen op het Duivelseiland en in de Krabbepolder veilig en zonder hinder voor de leefomgeving of bedrijvigheid worden gerealiseerd. Afstand tot woningen is groot. Zie ook bijgevoegde kaartje uit de studie die gemeente heeft laten maken waaruit blijkt dat beide gebieden prima geschikt zijn voor windenergie.

 

Waarom samen?
Door een gezamenlijk plan en procedure wordt er voor belanghebbenden en één keer duidelijkheid gecreëerd. Wij roepen het gemeentebestuur en de gemeenteraad op om deze prachtige kans op duurzame energie voor Dordtse bedrijven en burgers te grijpen!

* Een moderne windturbine met een ashoogte en rotordiameter van ongeveer 120 meter in de 3 MW-klasse produceert op deze locatie zo’n 9.000.000 kWh per jaar. Een huishouden gebruikt gemiddeld 3.500 kWh per jaar. 4 Turbines leiden dan tot stroomvoorziening van 10.286; afgerond 10.000 huishoudens per jaar.
hier vindt u meer informatie over de geplande windmolen op Krabbegors.

Als lid ben je betrokken en profiteer je mee!

De coöperatieve vereniging Drechtse Wind is ontstaan van uit het burgerinitiatief Drechtse Stromen, waarbij burgers van onderop hun eigen verantwoordelijkheid pakken om mee te helpen om minder energie te verbruiken en om lokaal duurzame energie op te wekken. www.wijwillendrechtsewind.nl 

Wij werken samen met REScoopNL, een coöperatieve vereniging die burgerinitiatieven op het gebied van windenergie verenigt en helpt met technische kennis en financiën. REScoopNL heeft circa 20.000 leden. Meer informatie zie: www.drechtsestromen.net , www.drechtsestromen.net/wind en www.rescoop.nl

Windunie Groep is opgericht op 1 januari 2014. De holding bestaat uit een coöperatie van ruim 225 Nederlandse windturbine-eigenaren en windparken, opgericht in 2001, en de daaruit voortgekomen bedrijven: een handelshuis, adviseur en projectontwikkelaar. Samen zijn de leden van de coöperatie goed voor ruim 400 MW opgesteld vermogen waarmee ze gezamenlijk Nederlands grootste leverancier van windenergie op land zijn. De coöperatie produceert een vijfde van de totale windenergie ofwel 10% van alle duurzame energie in Nederland.

Windunie is actief in de ontwikkeling van windenergieprojecten, ondersteunt de exploitatie en het onderhoud van windmolens en verhandelt voor leden de opgewekte stroom. Het energiebedrijf draagt zo bij aan lokale duurzame energieopwekking, versterking van de positie van agrarische ondernemers en de ontwikkeling van de regionale economie. Windunieleden profiteren van de kracht van het collectief op het gebied van stroomcontracten, belangenbehartiging en beheer.

Meer informatie op www.windunie.nl

BdBGreenpower is onderscheidend in het adviseren over en ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame energie. BdBGreenpower is onderdeel van de BdeB Groep. De windmolens worden gerealiseerd op het terrein van de bedrijven om hiermee te voorzien in duurzame energie voor eigen gebruik en voor de omgeving. Het plaatsen van windmolens op bedrijventerreinen heeft als groot voordeel dat zo min mogelijk de woon- en leefomgeving van mensen wordt aangetast om de ambities voor windenergie te realiseren.

Meer informatie op www.bdbgreenpower.nl