ECD

Energiecoöperatie Dordrecht (ECD)
Drechtse Energie heeft op 15 januari 2016 met Energiecoöperatie Dordrecht een intentieovereenkomst getekend voor de bouw en exploitatie van een windturbine op locatie Krabbegors, langs de Dordtse Kil. Er is een heldere taakverdeling: de ECD realiseert de bouw van de molen; Drechtse Energie zorgt voor draagvlak in Dordrecht en het werven van leden.
De ECD is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Dordrecht en afval- en energiebedrijf HVC. HVC is een afval-, grondstoffen- en energienutsbedrijf van 48 aandeelhoudende gemeenten en waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland. De ECD richt zich op energiebesparing, energieproductie en energielevering in Dordrecht.