Feiten

Voorlopige kengetallen van de geplande windturbine op Krabbegors

– Opbrengst: 2,3 MW (Megawatt)
– Voldoende voor circa 1800 huishoudens
– Hoogte: 130 meter (inclusief wieken)
– Ingebruikname: 2018
– (Investering circa € 3.000.000,-)

HIER vind u een meer uitgebreide beschrijving.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling van deze locatie? Via onze Sociale Media houden we je op de hoogte. Wil je betrokken worden, steun je ons initiatief of wil je straks mee investeren word dan ook lid van Drechtse Wind!