Locatie

Locatie Krabbegors, langs de Dordtse Kil
Windturbines kunnen in de Krabbegors veilig en zonder hinder voor de leefomgeving of bedrijvigheid worden gerealiseerd. De afstand tot woningen is groot. Dit is gebaseerd op een studie, die gemeente heeft laten maken waaruit blijkt dat de Krabbegors prima geschikt is voor windenergie.
De foto op de homepage geeft een beeld van de positie van de windturbine.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling van deze locatie? Via onze Sociale Media houden we je op de hoogte. Wil je betrokken worden, steun je ons initiatief of wil je straks mee investeren word dan ook lid van Drechtse Energie!