Over Drechtse Energie

Drechtse Energie is opgericht voor en door inwoners van de Drechtsteden

 

Ons doel
Bijdragen aan het terugdringen van vervuilende energiebronnen en het versterken van de lokale economie.

 

Iedereen in de Drechtsteden kan meedoen met de Drechtse Energie. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aangeven dat ze windenergie van en voor de inwoners van de Drechtsteden willen. Dat kan door je aan te sluiten bij de coöperatie Drechtse Energie. Ook bedrijven, belangengroeperingen en verenigingen kunnen zich aansluiten

 

Wij zijn de enige partij in de Drechtsteden die voor inwoners en bedrijven onderhandelt met de gemeenten en andere belanghebbenden om eigen windturbines te bouwen.

 

Leden kunnen meebeslissen over de toekomst van windenergie in de Drechtsteden en kunnen ook investeren in een windmolen met een klein of groot bedrag. Ieder lid heeft één stem.

Klik hier voor ons bestuur
Klik hier voor meer informatie over de coöperatie