Coöperatie

Drechtse Energie Coöperatie: opgericht door en voor bewoners, organisaties en ondernemers
Drechtse Energie wil windturbines ontwikkelen met en voor bewoners, organisaties en ondernemers in de Drechtsteden. Drechtse Energie is een coöperatie. De leden beslissen samen wat er met de opbrengsten uit windenergie gaat gebeuren. Een deel zal worden uitgekeerd als rendement op investeringen van particulieren en bedrijven. Daarnaast wordt een deel geherinvesteerd in lokale projecten met als doel: vervuilende energiebronnen terugdringen.

 

Samenwerking met ECD
Drechtse Wind heeft op 15 januari 2016 met Energiecoöperatie Dordrecht (ECD = gemeente Dordrecht en de HVC Groep) een intentieovereenkomst getekend voor de bouw en exploitatie van een windturbine op locatie Krabbegors, langs de Dordtse Kil. Er is een heldere taakverdeling: de ECD realiseert de bouw van de molen; Drechtse Energie zorgt voor draagvlak in Dordrecht en het werven van leden.

 

Alleen leden mogen investeren
Alleen leden van Drechtse Energie kunnen investeren in deze eerste coöperatieve turbine op Dordtse bodem. Hoe meer geld we bijeenbrengen, hoe groter het eigendomsdeel van Drechtse Energie zal zijn.  Leden kunnen investeren vanaf een minimumbedrag van 250,-. We hebben 300.000 tot 500.000 euro nodig voor de bouw van de eerste turbine. Het resterende bedrag lenen we bij bijvoorbeeld een bank. Door de samenwerking met de ECD kan dit tegen relatief gunstige tarieven.

 

Rendement en risico’s
Investeren gaat nooit zonder risico. Een inleg in de windturbine geldt als een achtergestelde lening. Dus mocht de coöperatie fail-liet gaan, dan wordt de inleg zeer waarschijnlijk niet terugbetaald. Dit scenario is alleen mogelijk als de energieprijzen zodanig dalen, dat de exploitatie van de windturbine zelfs met de overheids-subsidie per geleverde kilowattuur, verlies zou opleveren. Op dit moment hebben investeringen in windturbines een goed rendement en wordt het gezien als een relatief veilige belegging.

 

Stroom van eigen molen
De opbrengst van onze windturbine is groot genoeg om ongeveer 3000 huishoudens van stroom te kunnen voorzien. Wanneer we alle stroom kunnen afnemen met leden die binnen de postcoderoos wonen, is het mogelijk de stroom als eigen opwekking te zien en mag er gesaldeerd worden.